Уведомление за инвестиционно предложение

„ВАРНА – ФУУД” ООД, на основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС, в качеството си на Възложители по смисъла на т. 20 от § 1 на ДР към ЗООС, уведомява за инвестиционно предложение “Изграждане на система за капково напояване на лешникова градина” в  ПИ № 53182.49.5 с площ от 267.771 дка, по КККР на с.… Continue reading Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение

„ГАЛАКСИ АКТИВ“ ЕООД, на основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС, в качеството си на Възложители по смисъла на т. 20 от § 1 на ДР към ЗООС, уведомява населението за инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за производство на полуфабрикати, разфасовки, заготовки, сурово-сушени, варено-пушени и термични продукти от „червено” и „бяло” месо“ в община Аксаково,… Continue reading Уведомление за инвестиционно предложение