Уведомление за инвестиционно предложение

„ВАРНА – ФУУД” ООД, на основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС, в качеството си на Възложители по смисъла на т. 20 от § 1 на ДР към ЗООС, уведомява за инвестиционно предложение „Изграждане на подземна газова инсталация на пропан-бутан за захранване на два броя газови горелки към пещ за печене на ядки“ в ПИ… Continue reading Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение

„ГАЛАКСИ АКТИВ“ ЕООД, на основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС, в качеството си на Възложители по смисъла на т. 20 от § 1 на ДР към ЗООС, уведомява населението за инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за производство на полуфабрикати, разфасовки, заготовки, сурово-сушени, варено-пушени и термични продукти от „червено” и „бяло” месо“ в община Аксаково,… Continue reading Уведомление за инвестиционно предложение