Автор: Румен Костадинов

ОБЯВЛЕНИЕ по чл. 4 НУРИОВОС

ЗП Станимир Симеонов, възложител, на осн. чл. 4 НУРИОВОС уведомява населението за ИП „Обект (модулен) за преработка на мляко и търговия с млечни продукти”  в УПИ IV2, кв. 14 по плана на с. Орлова Могила, ул. „Втора”26, Област Добрич, Община Добричка. Инвестиционното предложение има за цел осигуряване на необходимите условия за обработка и/или преработка на…

Прочети цялата статия