Автор: Румен Костадинов

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение

от “ВЕНТУС ДИВЕЛОПМЪНТ ” ЕООД, ЕИК 200702817, със седалище и адрес на управление гр. Варна район Приморски, ж.к. С.О. ТРАКАТА – 4, 112 На основание чл. 4, ал. 1, във връзка с ал. 3 от НУРИОВОС, в качеството си на Възложител , уведомявам обществеността за изменение на инвестиционно предложение „изграждане на един вятърен генератор в…

Прочети цялата статия